עורך דין תעבורה אלגרנטי - בקשה לביטול דוח דיני תעבורה מן העיתונות
http://www.alegranti.co.il/בקשה-לביטול-דוח/

דיני תעבורה - בקשה לביטול דוח

מעשה בנהג אשר עצר את רכבו במקום בו מוצב תמרור המורה על איזור קנס מוגדל. שוטר שראה את הדבר ניגש לרשום לו דו"ח משטרה. הנהג החל לטעון בלהט כי עצר את רכבו במקום האסור רק משום שביתו החלה לחוש ברע וביקשה להקיא כך שלא היתה לו כל ברירה והוא נאלץ לעצור בצד הדרך. ואולם, השוטר לא הסכים להקשיב לטענותיו וציין בפניו "כי נמאס לו כבר מכל ההסברים", והמשיך לרשום לו דו"ח משטרה כשהוא מוסיף להתעלם מהנהג. בהמשך, שם השוטר על הרכב "דוח הדבקה" שהינו דו"ח משטרה המכיל את פרטי הרכב בלבד ( מספר רישוי, סוג רכב, צבע, פרטי העבירה וכיו"ב ושאינו כולל בתוכו את פרטי הנהג).

הוגשה בקשה לביטול דוח .

במשפט, טען השוטר כי לא יתכן שהיה רושם דוח אם אכן היו מתקיימות הנסיבות המתוארות ואולם, בית המשפט הביע את תמיהתו לנוכח התנהגות השוטר אשר אפילו לא טרח לבקש מהנהג את פרטיו (על מנת שהדוח ירשם על שמו במקום שירשם על הרכב) וזאת, על אף שבדוח עצמו מצויין כי " הנהג ישב ברכב" ומכאן שלא היתה מניעה כלשהי לקבל את פרטיו.
עוד קבע בית המשפט, כי שוטר חייב לשמוע בצורה הוגנת את תגובת הנהג ולרושמה , וזאת גם אם אין כל סיכוי שישנה את החלטתו בנוגע לרישום הדו"ח. זכות השימוע נחשבת כזכות עצמאית ועומדת בפני עצמה ולכן, מחייבת את כל הרשויות באשר הן החל מבית המשפט העליון וכלה באחרון הפקידים והשוטרים. לא יתכן ששוטר ירשום דו"ח לאזרח, כלאחר יד, ומבלי ששמע בצורה הוגנת את תגובת הנהג שהרי כידוע , שוטר מוסמך להפעיל את שיקול דעתו ויכול אף לשנות את החלטתו, (בדבר רישום הדוח), לאחר שהאזין לגרסת הנהג.

במקרה הנוכחי, ברור וידוע כי לו היה השוטר שואל את הנאשם לתגובתו, והיה מקבל את גרסתו בדבר הקאת הבת, היה ניתן לבדוק זאת במקום. אם הגרסה היתה שונה, לא יכול היה הנהג להעלות במשפט את גרסתו בדבר הקאת הבת. אולם, משלא נשאל על כך, והדבר לא התבקש ממנו, לא נסתרה גרסתו ולפיכך יש לקבלה ולזכות את הנהג מכל אשמה.
בקשה לביטול דוח נתקבלה ויתר על כן, ולנוכח התנהגותו החריגה של השוטר, החליט בית המשפט לחייב את התביעה בתשלום פיצוים לנהג.
====================
מאמר זה בנושא בקשה לביטול דוח
אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי  ע"י עורך דין תעבורה
====================