נפגעת בתאונת דרכים ? כמה כסף מגיע לך?

תביעת נזיקין תאונות דרכים

נפגעי תאונות דרכים יודעים בוודאי שהם זכאים לפיצוי בגין הפגיעה, וזאת גם אם הם אשמים בגרימתה.
שאלת מיליון דולר ששואלים לא פעם נפגעי תאונות דרכים היא : כמה כסף אקבל?
מאחר ושאלת חישוב הפיצויים מורכבת למדיי אנסה להשיב עליה בפשטות, למען הקוראים.יודגש, כי התשובה אינה ממצה, ומיועדת להעניק תחושה בסיסית בלבד לנפגעי תאונות דרכים,( שאינן תאונות עבודה) , החפצים לקבל הערכה "על קצה המזלג" באשר לגובה הפיצוי, אותו זכאים לקבל בהסתמך, בין היתר, על ראשי הנזק הבאים:
  • הפסד השתכרות לעבר - במידה ואדם שנפגע ב תאונת דרכים נעדר מעבודתו ולא קיבל ממעבידו תשלום בגין ימי העדרותו הוא רשאי לתבוע את הפסדיו מחברת הביטוח.

  • הפסד השתכרות לעתיד - במידה ונקבעת לאדם נכות, על ידי בית משפט (למשל), יש לחשב את הפסד השתכרותו לעתיד כנגזרת של נכותו , כך לדוגמא במקרה בו קיימת לאדם שהשתכר לפני התאונה 10,000 ש''ח , נכות תפקודית בשיעור 30% - יחושבו הפסדיו לעתיד באופן הבא : 3,000 ש''ח = 10,000 ש''ח X 30%. בדוגמא הנ"ל נגרם לנפגע ב תאונת דרכים הפסד חודשי של 3,000 ש''ח. כדי לחשב את סכום הפיצוי עבור ראש נזק זה יש להציב את הנתונים בנוסחא הבאה : סך הפסד השתכרות חודשי (3,000 ש''ח) X מס' השנים שנותרו לנפגע תאונת דרכים עד לגיל פרישה מעבודה X מקדם היוון הרלוונטי = סך הפיצוי שיקבל עבור הפסדיו לעתיד.

  • כאב וסבל – על פי החוק לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) מוגבל ראש נזק זה לסכום של כ- 150,000 ש''ח ל- 100% נכות. במידה והנפגע עבר את גיל 30 יש להפחית על פי החוק 1% על כל שנה שמעבר ל-30 , כך למשל נפגע בן 70 יקבל פיצוי הנמוך ב- 40% מהפיצוי שיקבל נפגע בן 30 על אותה פגיעה בדיוק (40 = 30 -70). על אף האמור לעיל, בית המשפט רשאי לקבוע לנפגע תאונת דרכים פיצוי השווה ל10% נכות (כ- 15,000 ש''ח) גם אם לא נותרה כל נכות לנפגע תאונת דרכים.

  • עזרת צד ג' – במידה ונפגע ב תאונת דרכים נזקק לעזרת הזולת בשיקומו כגון: עוזרת בית , מבשלת וכיו"ב הוא זכאי לתבוע את הכספים אשר שילם בעבור עזרה זו, מחברת הביטוח.

  • הוצאות רפואיות  - נפגעי תאונות דרכים, זכאים לתבוע את הוצאותיהם הרפואיות לעבר ולעתיד, אשר אינן כלולות בסל התרופות, מחברת הביטוח.

סעו בזהירות!


 
======================
 מאמר זה  בנושא תאונות דרכים
 אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark