דיני תעבורה - שימוש בטלפון נייד ברכב ללא דיבורית

דיני תעבורה - שימוש בטלפון נייד

סוגיית שימוש בטלפון נייד שבה ונידונה לאחרונה בבתי המשפט ועסקה בשאלה האם שיחה באמצעות רמקול פנימי שבמכשיר הסלולרי שקולה לשיחה המתקיימת באמצעות המיקרופון הפנימי המותקן ברכב (דיבורית). בעוד ששופט בית המשפט השלום לתעבורה בחיפה זיכה נאשם תוך קביעה ששיחה באמצעות הרמקול הפנימי שבמכשיר הסלולרי מותרת ואינה מהווה עבירה- כל עוד לא הוכח שהנהג הסיר את ידיו מההגה. המדינה, מנגד לא היססה והגישה ערעור על פסק הדין הנ"ל והתוצאה = בית הדין המחוזי הפך את פסק דינו של בית המשפט לדיני תעבורה וקבע כי שיחה כאמור מהווה עבירה.

ועתה לנושא בהרחבה - תקנות התעבורה אוסרות על נהג להסיר את ידיו מההגה ( אלא אם הדבר דרוש להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה), כמו כן קיים איסור להשתמש במכשיר הטלפון במהלך נסיעה שלא באמצעות מיקרופון (דיבורית). בית משפט לתעבורה בחיפה פירש את התקנות הנ"ל ואמר כי נהג אשר שוחח בסלולרי מבלי שהסיר ידיו מההגה – לא ביצע כל עבירה. השופט נימק את קביעתו באומרו כי כיום קיימים טלפונים סלולריים שאין כל צורך לקרבם לאוזנו של המשתמש בהם אל פיו, כדי לנהל שיחה באמצעותם. המשתמש יכול להניחם אל המושב שלידו או במתקן כלשהוא על לוח השעונים , לדבר לחלל המכונית וקולו ישמע לשותפו לשיחה באמצעות המיקרופון הפנימי המותקן בטלפון והוא ישמע את שותפו באמצעות הרמקול הפנימי שבטלפון . לא רק זאת , אלא שישנם טלפונים שבהם אין צורך לחייג את המספר וניתן לתת פקודה קולית לטלפון לבצע החיוג , ולצורך קבלת שיחה ניתן לתכנת הטלפון באופן שיענה באופן אוטומטי לאחר מספר צלצולים ולכן הרשעת אדם על כך שדיבר בטלפון כאשר הוא אוחז בהגה בשתי הידיים ומשוחח באמצעות המיקרופון הפנימי- אינה סבירה.

כפי שכבר נאמר פרשנות דיני תעבורה זו לא היתה מקובלת על בית המשפט המחוזי שדן בערעור. וקבע, כאמור, כי האיסור על שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון הינו איסור עצמאי, ותקף גם אם הנהג מצליח להחזיק בהגה בשתי ידיו, בזמן שהוא משוחח בטלפון.
וכן, הוסיף וציין כי נקודת המוצא לפרשנות דיני תעבורה הינה בטיחותית. נכון אומנם, כי גם שיחה באמצעות דיבורית מפחיתה את רמת הריכוז הדרוש בזמן נהיגה, אולם, שיחה באמצעות הדיבורית מהווה בבחינת הרע במיעוטו, שכן היא מצמצמת במידה ניכרת את הפעולות הפיסיות שצריך נהג לעשות בידיו לשם ביצוע שיחת הטלפון ולפיכך פוגעת פחות ברמת הריכוז.

לסיום יובהר, כי כל עוד לא יתוקנו התקנות נראה כי עמדת המחוקק הינה שהשימוש בטלפון בזמן הנהיגה בטוח יותר כאשר המיקרופון מותקן ברכב עצמו (דיבורית) ולא במכשיר עצמו. יתכן כי הדבר נובע גם מחוסר יציבותו של מכשיר טלפון נייד העלול לזוז ממקומו במהלך הנסיעה כך שמצריך תשומת לב רבה יותר.
======================
מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי עורך דין תעבורה
======================

 
 
 


Share/Bookmark