קטגוריה:   חיפוש:


 

שיטת הניקוד החדשה - 8 נקודות

שיטת הניקוד החדשה - 8 נקודות

 
 מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
10(א)
 
רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2
38(3)
21(ב)(2)
תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם
3
 
21(ב)(4)
26(1)
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
4
 
27 (א)
נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
5
 
44 (א)
פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות)
6
 
47(ה)(1)ו-(ז)
עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
7
 
54 (א)
22(2)
מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
8
 
54(א)
22(א)
מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9
 
56 (א)(1),(2),(3),(4)
אי עצירה לפני מפגש רכבת
10
 
64 (ד)
22 (א)
נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
11
 
64(ה)
נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
12
 
85 (א)(4)
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
13
 
85(ד)(1)
ו- (ה)(3)
הובלת מטען החורג ממידות הרכב
14
 
85א (ו)(1)
(3)ו-(4)
הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15
 
168
שעות נהיגה מעל למותר
16
 
308 (ד)
נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17
 
364ד(ב)
נהיגה ללא טכוגרף תקין
18
 
364ה(ג)
נהיגה בלא מגביל מהירות תקין
 
 
======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark