קטגוריה:   חיפוש:


 

שיטת הניקוד החדשה - 6 נקודות

שיטת הניקוד החדשה -  6 נקודות

 
מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
2
 
נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי
2
62(2)
 
נהיגת רכב בקלות ראש
3
 
21 (ג)
נהיגה בלא זהירות
4
 
22 (א)
אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5
 
22 (א)
אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
6
 
22 (א)
36 (ד)
נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7
 
23 (א)(1)(2)
אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
8
 
26 (4)
27(ג)
נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9
 
33 (א)
נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10
 
36 (ג)
נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11
 
35, 46(א)
נהיגה שלא בימין הדרך
12
 
37
נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי
13
 
39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)
נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
14
 
47 (ד)(3)(4)
47 (ח)
עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
15
 
64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68
אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
16
 
65
83 א
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון
17
 
83 ב (א)
נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
18
 
85(א)(6)
86 (1),(2),(3)
הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
19
 
155
הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות
 
 
======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark