קטגוריה:   חיפוש:


 

שיטת הניקוד החדשה - 4 נקודות

שיטת הניקוד החדשה - 4 נקודות

 
מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
 
21 (ב)(3)
הפרעה או עיכוב תנועה
2
 
22 (א) 64 (ד)
אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד
3
 
22 (א)
אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4
 
28 (ב)
נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5
 
36 (ה)
כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
6
 
45
נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7
 
47 (א)
47 (ה) (2)
עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
8
 
48 (ב)
ו-(ג)
עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9
 
57
חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10
 
67 (א)
לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
11
 
85 (א)(3)
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12
 
85 (א)(2)(ב)
הובלת מטען המגביל שדה ראיה
13
 
93 (א)(1)
אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14
 
95 (ד)
נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15
 
96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
 
======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark