קטגוריה:   חיפוש:


 

שיטת הניקוד החדשה 2 נקודות

שיטת הניקוד החדשה - 2 נקודות

 
 מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
 
38 (א)
נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2
 
83ב (א)
נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3
 
90 (ו)
גרירת רכב שלא בבטיחות
4
 
91 (א)
גרירת מכונה ניידת שלא כדין
5
 
91 (ב)
גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6
 
91 (ג)
גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7
 
91 (ו)
גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
8
 
91 (ז)
גרירה באופנוע בלא היתר
9
 
97 (א)(ב) (ג)
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
 
======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark