קטגוריה:   חיפוש:


 

שיטת הניקוד החדשה - 10 נקודות

שיטת הניקוד החדשה - 10 נקודות

 
מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977
 
גרימת מוות ברשלנות
2
64(א)
 
הפקרה אחרי פגיעה
3
 
22(א)
54(א)
מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
4
 
22(א)
54(א)
מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
5
 
47(ד)
ו-(ה)(5)
עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
6
 
64(ג)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36
7
 
64(ד)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
8
 
64(ד)
22(א)
נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
9
 
67(א)
לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
10
 
85(א)(5)
הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר
11
62(3)
26(2)
169ב
נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
12
67
 
נהיגת רכב בזמן פסילה
 
 
======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark