קטגוריה:   חיפוש:


 

קנס על שיחה עם דיבורית

קנס על שיחה עם דיבורית בקסדת אופנוע - מותר?!

שאלת דיני תעבורה שיחה בלי דיבורית:

בעת רכיבה על גבי אופנועי שוחחתי באמצעות הטלפון הנייד המוצמד לאוזני. שוטר שהבחין בדבר עצר אותי ורשם לי דוח בגין נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון וכן גם בגין נהיגה בחוסר זהירות. האם ביצעתי עבירה?

תשובת עו"ד תעבורה:

על פי המצב המשפטי כיום, נסיבות המקרה הם אלו שיקבעו האם נתבצעה עבירה. במה הדברים אמורים? על פי פסיקת בית המשפט המחוזי כאשר הפלאפון מגיע אל אוזנו של הרוכב תוך כדי נסיעה ניתן לקבוע כי התבצעה עבירה ואולם, נפסק כבר בבית משפט לתעבורה בתל אביב כי במידה והרוכב הניח את הפלאפון בין הקסדה ובין הפנים, בטרם החל בנסיעה – לא ביצע כל עבירה ובלבד שהקפיד למלא גם את התנאים המצטברים הבאים: לא החזיק את הפלאפון בידו והקפיד לאחוז כל העת בכידון האופנוע, בשתי ידיו.
לעניין חלקה השני של שאלתך- האשמתך בנהיגה בחוסר זהירות, אשיב כי כאשר הפלאפון צמוד לאוזן באמצעות קסדה מלאה ( ולא קסדת חצי ) אין בהתנהגות זו משום ביצוע עבירה שהרי אין סיכוי שהפלאפון יפול כאשר הוא נמצא בתוך קסדה מלאה . לעומת זאת, כאשר הפלאפון מוצמד לאוזן בקסדת חצי ותפוס באמצעות הרצועה יש לראות בנהיגה בצורה זו כנהיגה בחוסר זהירות וזאת מפני החשש הקיים כי עקב הקפיצות שבדרך הפלאפון ישתחרר מאחיזתו והרוכב יהיה עסוק למעשה בהגנה על הטלפון לבל יפול וישבר במקום שיתרכז בנעשה בדרך.
לסיום, דע כי עבירה זו נושאת חיוב של 4 נקודות אשר ירשמו לחובתך על ידי משרד הרישוי, זאת במידה ותבחר לשלם את הדוח ( 500 ש''ח) או לחילופין תבקש להשפט וחלילה תורשע במשפט.
 
======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark