קטגוריה:   חיפוש:


 

פסילת רשיון לבעלי פרופיל 21

פסילת רשיון נהיגה לחיילים בעלי פרופיל 21

שאלת פסילת רשיון

בתקופת הצבא עשיתי הרבה שטויות ובכללן פנייה לקצין בריאות הנפש (קב"ן) בכדי שיוציאני מהצבא. הקב"ן, הוריד לי את הפרופיל ל-21 והביא לשחרורי מהצבא (עקב חוסר התאמה אישיותית). לאחרונה זומנתי למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לבדיקת כשירותי לנהיגה. הבדיקות כללו, בין היתר,מבחנים שונים וכן שיחה עם פסיכולוג. כעבור זמן נשלחה לביתי הודעה כי המכון הרפואי מצא לנכון לפסול את רשיוני מפאת חוסר התאמה אישיותית.האם קיימת דרך להחזיר את הרשיון?

עורך דין תעבורה משיב :

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אכן נוהג לפסול רשיונות נהיגה לצעירים אשר פעלו בהעדר שקול דעת והביאו במו ידם להורדת הפרופיל הרפואי-צבאי תוך דיווח כוזב על מחשבות אובדניות וכיוצ"ב והכל בשל רצונם העז להשתחרר מהצבא.
כמו כן, ידוע כי נבחנים רבים אינם מצליחים לעבור את הבחינות בכלל ואת הראיון עם הפסיכולוג בפרט. לפיכך, חשוב שידעו החיילים כי קיימות השלכות הרות גורל להתנהגותם הפזיזה.
אשר על כן, רצוי כי תכלכל צעדיך בתבונה ותפנה לקבלת יעוץ מקצועי לשם בחינת הכדאיות בהגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 
======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark