קטגוריה:   חיפוש:


 

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית שאלה:

לפני מספר ימים עצר אותי שוטר וייחס לי עבירה של נהיגה במהירות מופרזת של 87 קמ"ש במקום 50 קמ"ש בדרך עירונית. השוטר מסר בידי הזמנה למשפט ובנוסף גם נטל את רשיון הנהיגה והורה לי להופיע לשימוע אצל קצין המשטרה . בשימוע החליט קצין המשטרה לפסול את רשיון הנהיגה שלי ל- 30 ימים, האם הדבר חוקי ומה כדאי לעשות?

תשובת עו"ד תעבורה:

 בפקודת התעבורה מפורטת רשימת העבירות שבגינן רשאי שוטר, שהיה לו יסוד סביר להניח כי הנהג עבר לנגד עיניו את העבירה, ליטול את רשיון הנהיגה מהנהג ולזמנו לשימוע אצל קצין משטרה שהינו בדרגת מפקח ומעלה.

במהלך השימוע הקצין יפרט הקצין בפני הנהג  את החשדות המיוחסות לו, יעניק לנהג הזדמנות להגיב עליהן .לאחר מכן יחליט אם לפסול את רשיון הנהיגה של הנהג.

במקרה דנן, הואיל והנך מואשם כי נסעת בדרך עירונית וחרגת מהמהירות המותרת ביותר מ-30 קמ"ש , רשאי היה קצין המשטרה לפסול את רשיונך.

לקצין המשטרה מוקנית הסמכות לפסול הרשיון ל- 30 ימים ,בין היתר, גם בעבירות הבאות : אי מתן זכות קדימה בניגוד להוראת תמרור "עצור" ותמרור "תן זכות קדימה" עקיפות מסוכנות, סיכון הולך רגל במעבר חצייה ועוד..

החלטת קצין המשטרה אינה סוף פסוק וניתן לערער עליה ,באמצעות הגשת בקשה מתאימה לביהמ"ש.

דע, כי במידה וחלילה תורשע במשפט  הנ"ל, תחוייב גם ב-10 נקודות ,זאת בנוסף לכל עונש אחר שיוטל עליך על ידי ביהמ"ש.

======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark