עבירות תנועה דברי הסבר לנאשם בתעבורה

הקדמה

תיקי דיני תעבורה מתייחסים למגוון עבירות תנועה החל מעבירות חניה הגוררות תשלום קנס בלבד ועד עבירות חמורות כגון גרימת מוות. סדרי הדין בעבירות קלות שונים מסדרי הדין בעבירות תנועה חמורות. המידע שלהלן ניתן באופן כללי אינו בא במקום החוק והתקנות ואינו בא להחליף יעוץ משפטי ספציפי בכל מקרה ומקרה.

ברירת משפט

בעבירות תנועה קלות כגון עבירות חניה ו עבירות תנועה קלות אחרות, בהן: דוחו"ת חניה, עבירות מהירות מסויימות המשתנות בהתאם לסוג הכביש (מהיר, בינעירוני, עירוני) המותרות, נמסר לנאשם טופס הודעת תשלום קנס. בהודעה מפורטת עבירת התנועה ושיעור הקנס שנקבע.
את הקנס יש לשלם תך ‏90 ימים, אלא אם מקבל ההודעה יודיע בתוך ‏90 ימים שברצונו להישפט על העבירה, או שהגיש למשטרה בקשה לביטול דו"ח תוך ‏30 ימים.
למשטרה אין סמכות לבטל או להפחית קנס כלשהוא. עם זאת קיימת אפשרות לפנות ב בקשה לביטול דו"ח לראש לשכת התנועה, משטרת ישראל באותו אזור בו נעברו עבירות תנועה, להמיר הדו"ח האזהרה או גניזתו מעילה אחרת. בכל מקרה על הנאשם להקפיד שלא יפוג המועד לתשלום הקנס.
בקשה לביטול דו"ח תוגש על גבי הספח הנועד לכך הצמוד לדו"ח ותשלח בדואר רשום. רצוי לשמור על צילום של הבקשה ושובר המשלוח בדואר רשום.
אם לא שולם הקנס תוך ‏90 ימים ולא נתבקש משפט יש לשלם קנס מוגדל ( קנס מקורי + 50% תוספת)* ואח"כ ממשיך הקנס לגדול בשל תוספת פיגורים, אחת לשישה חודשים וחידוש רשיונו של הנהג יעוכב במשרד הרישוי עד לפירעון הקנס במלואו. יש לזכור כי בקשה לביטול דו"ח אינה מעכבת הגדלתו אם הבקשה אינה מתקבלת.
אם נדחתה הבקשה לביטול הקנס אפשר עדיין לבקש להישפט תוך ‏30 יום. בד"כ נשלחת לאחר תשובות ראש לשכת התנועה, הודעת קנס מוגדלת* ובה כלולה בקשה להישפט למי שיבחר לבקש משפט.
מי שלא שילם את הקנס בזמן, יכול לבקש פטור מתשלום כפל קנס והתוספות אם לא קיבל את הודעת התשלום, או שהיה בחו"ל או במילואים, או שהייתה תקלה שמקורה ברשויות המדינה. הבקשה מוגשת למשטרה המטה הארצי, מענ"א, ירושלים בכתב ויש לצרך תצהיר והמסמכים הרלוונטים לאימות העובדות.
שילם אדם את הקנס, רואים אותו כאילו הודה באשמה, הורשע ונשא את עונשו. אם נקבע לעבירה חיוב בנקודות, יחוייב בהן הנאשם. חשוב לשמור על הקבלה למקרה של בירור.
מי שהודיע כי ברצונו להישפט על העבירה, תשלח לו הזמנה למשפט תוך שנה. אם יורשע בבית המשפט על העבירה לא יפחת הקנס מסכום הקנס המקורי אלא במקרים מיוחדים.

עבירות תנועה - חזקת מסירה בעבירות קנס

בעבירות חניה, הצמדה של ההודעה על תשלום קנס לרכב אינה דורשת ציון שם בעל הרכב אלא די במספר הרכב בלבד. אם לא שולם
הקנס במועד ולא הוגשה בקשה להישפט תישלח לבעל הרכב הודעה חדשה לתשלום הקנס.
ההזמנה או ההודעה לתשלום קנס בעבירות קנס נשלחת בדואר רשום ורואים אותה כאילו נמסרה כדין, בתום ‏15 יום מיום המשלוח, גם כאשר אין חתימה של הנמען על אישור המסירה, אלא אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא משום שנמנע מלקבלה
 
 
 
 
 
 
 


Share/Bookmark