דיני תעבורה הזמנה לדין - כללי


הזמנה לדין היא הזמנה להתייצב למשפט ביום ובשעה שנקבעה. ההזמנה נשלחת בדואר רשום עם אישור מסירה, הנמען חותם על אישור המסירה והאישור חוזר לתיק.
גם שוטר, פקיד או שליח בית המשפט יכול למסור הזמנות. סירוב לחתום על ההזמנה אינו פוטר מהופעה אם השוטר או הפקיד מציינים בטופס שהנמען קיבל את ההזמנה אך סרב לחתום.


צורות שונות של כתבי אישום בצירוף הזמנה

הזמנות וכתבי אישום בגין עבירות תעבורה יכולים להופיע במספר צורות:

עבירות תנועה - דו"ח משטרה ידני -

בדרך כלל נמסר לנהג ביד במקום ביצוע העבירה, או נשלח בדואר רשום בעקבות תלונת שוטר משקיף תנועה או אדם אחר, שנמסרה למשטרה. הדו"ח מהווה כתב אישום והזמנה לדין. הוא מכיל פירוט נסיבות העבירה, התאריך והשעה בה בוצעה, מהות העבירה מקום ביצוע העבירה, סמל העבירה והוראת החיקוק וכן פרטי הנהג, פרטי הרכב כן ציון מועד הדיון ובית המשפט אליו מוזמן הנהג.
סרוב לקבל את הדו"ח או סרוב לחתום על קבלתו אינו מבטל את עצם ההזמנה לדין הכלולה בדו"ח ואינו פוטר מהופעה. החתימה אינה מהווה הודיה באישום אלא אישור קבלת הדו"ח.
בדו"ח שנרשם עקב נהיגה ללא מסמכים (רשיון נהיגה, רשיון רכב, ביטוח חובה וכיו"ב),רשאי הנהג להציג מסמכים תקפים יום העבירה בכל תחנת משטרה. בבואו יציג הנהג את הדו"ח. לאחר הצגת המסמכים, יצטייד הנהג באישור על הצגתם. סעיף העבירה יומר בסעיף אי נשיאת מסמכים והנהג יחוייב בדו"ח ברירת קנס וזימונו למשפט יבוטל.

עבירות תנועה - דו"ח משטרה ממוחשב -

דו"חות הנערכים בעקבות צילום רכב שביצע עבירה. בד"כ מדובר בעבירות מהירות ואור אדום. הדו"חות נשלחים בדואר רשום לבעלים הרשום של הרכב והוא אחראי בגין העבירה אלא אם יוכיח כי נהג אחר השתמש ברכב במכתב למשטרה ליחידה ששלחה את הדו"ח.
הדו"ח הנ"ל מהווה גם כתב אישום וגם הזמנה לדין. בעל הרכב הטוען כי לא הוא אשר ביצע את העבירה, חייב להמציא לבית המשפט את הודאתו של הנהג שביצע את העבירה, ובכלל זה פרטיו המלאים ותצהיר מטעמו כי הוא אשר ביצע את העבירה. התצהיר יערך בפני עורך דין או מזכיר של בית משפט.
נאשם שהוזמן כאמור ולא התייצב, מותר לדון אותו שלא בפניו (למעט בתאונות קטלניות ובתאונות שכתוצאה מהן נחבל אדם חבלה של ממש).

עבירות תנועה - כתב אישום נפרד בצירוף הזמנה -

עבירות תנועה שאינן עבירות קנס או עבירות תנועה קלות, אלא עבירות תנועה חמורות או עבירות הקשורות לתאונות דרכים וביחוד כאשר נערכה חקירה משטרתית, אין מסתפקים בד"כ בטופס דו"ח הכולל הזמנה, אלא מכינים כתב אישום נפרד המפרט את האישומים וה עבירות תנועה. כתב האישום יחד עם ההזמנה לדין נשלח לנאשם. על הנאשם שהוזמן להתייצב למשפטו. המשלוח נעשה בדואר רשום או שהמסירה נעשית ע"י שוטר. אישור המסירה יצורף לתיק בית המשפט.

הזמנה לישיבות נוספות -

כאשר הנאשם מופיע לישיבה ראשונה, והמשפט נדחה למועד אחר בנוכחותו, חייב הנאשם להופיע לכל הישיבות, ואין צורך לחזור ולהזמינו בכתב. כלומר: די שהמועד החדש נמצא בפרוטוקול ונמסר לנאשם בעל פה בתום הישיבה.
נאשם רשאי להודיע בכתב לבית המשפט על הודייה באשמה ולטעון לעונש. מכתבו יצורף לתיק בית המשפט ויובא לדיון בפני שופט.

מסירת הודעה -

נמסרה הודעה לנאשם או לסניגורו על מועד המשך משפטו ולא התייצב, רשאי בית המשפט לדון אותו בהעדרו.
 
 
 
 
 


Share/Bookmark