נהיגה ללא רשיון

הורה שנתן לבנו לנהוג ללא רשיון – יועמד לדין

לא פעם אנו נתקלים בידיעה כי קטין נהג ברכב של הוריו מבלי שהיה לו רשיון נהיגה לרכב. פעמים רבות, הדבר נובע, כתוצאה מלחץ כבד אשר מפעיל הבן על הורהו למען זה יתן לו "לעשות סיבוב" ברכב המשפחה. לרוב, כאשר שוטר מבחין בביצוע העבירה מתרץ ההורה את מעשהו בכך שהבן רק ישב מול ההגה או שהילד נסע מטרים ספורים בלבד.
התרת נהיגה למי שאין לו רשיון הינה עבירה חמורה בפקודת התעבורה. כתב אישום יוגש הן כנגד הנהג והן כנגד מי שהרשה לו לנהוג, כשהראשון יואשם בנהיגה בלי רשיון והשני יואשם בהתרת נהיגה למי שאין ברשותו רשיון נהיגה לאותו סוג רכב.

ע"פ דיני תעבורה עונשו של מי שהתיר לאחר לנהוג ברכב, ביודעו כי לאחר אין רשיון – חמור אף יותר מהעונש שיוטל על מי שנהג ברכב שאין לו רשיון. כך למשל מי שהרשה לקטין לנהוג ביודעו כי לקטין אין רשיון צפוי לעונש של (עד) 5 שנות מאסר בפועל וכן גם לשלילת רשיון הנהיגה לתקופה שלא תפחת מ-3 שנים.
במידה וההורים יטענו במשפטם כי כלל לא התירו לבנם לנהוג ברכב ואף יוכיחו כי נקטו בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע מבנם לנהוג ברכב ואולם חרף כל מאמציהם השונים נטל הבן את הרכב, ללא הסכמתם, נראה כי בית המשפט יטה לזכות את ההורים מכל אשמה כשלעומת זאת, יטה להטיל עונש חמור על הבן אשר יורשע גם בביצוע של עבירת השימוש ברכב ללא רשות (שבל"ר)- עבירה שהעונש הקבוע בצידה הינו פסילת מינימום ל-3 שנים, זאת בנוסף על כל עונש אשר יפסוק.
אשר על כן, ניתן להיווכח כי הורים ניצבים למעשה בפני דילמה קשה: שהרי ככל שיטיבו להוכיח לערכאות כי עשו כל שביכולתם למנוע מהבן את הנהיגה ברכב ואף יצליחו לחלץ עצמם מהרשעה ומעונש, כך מצבו המשפטי של בנם ילך ויורע שכן, אם וכאשר יוכח בפני בית הדין כי הבן נטל את הרכב ונהג בו ללא רשות, בית משפט לא יהסס להרשיע את הבן גם בביצוע עבירת השבל"ר ( בנוסף לעבירת הנהיגה מבלי רשיון), דבר שיגרום ללא ספק להחמרה בעונש אשר יוטל עליו.

====================
מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי ב דיני תעבורה
צור קשר עורך דין תעבורה
====================

 
 
 
 


Share/Bookmark