נהיגה בשכרות ינשוף

הינשוף הינו המכשיר עימו בודקת המשטרה את הנהגים בחשד ל נהיגה בשכרות. המכשיר בודק למעשה את כמות האלכוהול באויר נשוף.
על פי החוק הכמות המותרת בליטר אויר נשוף לא תעלה על 240 מיקרוגרם, ואולם, משטרת ישראל אוכפת את העבירה של נהיגה בשכרות רק מ- 255 מיקרוגרם.
נהג שנמצא שיכור צפוי לעונש מינימום הקבוע בחוק –שנתיים פסילת רשיון.

נהיגה בשכרות מהו הינשוף ?

הינשוף , מודד את רמת האלכוהול באויר הנשוף באמצעות שני חיישנים שונים: אינפרה רד (IR) ואלקטרו כימית
(EC), בפלט המתקבל מהמכשיר מוצגת תוצאת חיישן אחד בלבד (IR), ומכך לא ניתן לבחון האם בשעת ביצוע בדיקת הנשיפה היה קיים פער חריג בין שני החיישנים, שיש בו כדי לפסול את הבדיקה כולה.
נהיגה בשכרות

בעולם, קיימים מכשירים מתקדמים יותר המאפשרים קבלת פלט ובו תוצאת שני החיישנים, כך שברבות הימים עו"ד תעבורה יכול לבחון האם קיים פגם ו/או פסול בבדיקת נשיפה שנערכה לחשוד ב נהיגה בשכרות ,אם לאו.
זאת ועוד, בחקירה נגדית של השוטרים - מפעילי הינשוף עולה לא פעם, כי הם פועלים בניגוד להוראות ההפעלה של המכשיר ובכך למעשה עשויים להכשיל נבדק שאינו שיכור (גם אם הדבר נעשה שלא במתכוון..) ולהאשימו ב נהיגה בשכרות, על לא עוול בכפיו.
במידה ומתגלים פגמים בחומר הראיות, ישמש הדבר לזכות הנאשם ועשוי להביא לזיכויו ו/או לצמצום עונשו הצפוי.
הואיל והמשטרה "לומדת מטעויות" מעת לעת היא "משכללת" את הטפסים שהשוטרים צריכים למלא כשהיא מנסה להקל עליהם ככל האפשר עד כדי כך שערכה טופס בו נדרש השוטר למלא בסך הכל V במקומות המסומנים ותו לא (וזאת בניגוד לטפסים הקודמים בהם נדרש השוטר לנסח בעצמו את הפעולות שביצע ובאילו מילים בדיוק השתמש כאשר הסביר לחשוד ב נהיגה בשכרות את משמעות הסירוב להבדק). אופן עריכת הטופס בשיטה הנ"ל מערים קשיים בעת חקירת השוטר מעל דוכן העדים שהרי זה האחרון מעיד שאינו זוכר את המקרה הספציפי, כמו כן מעיד שפועל תמיד על פי הנהלים ולעולם אינו טועה וכיו"ב..

כפי שניתן להווכח מהאמור לעיל , כשם שהמשטרה מתחכמת מיום ליום, כך מצבו של הנהג נעשה גרוע מיום ליום. ולפיכך ברור לכל מי שהואשם ב נהיגה בשכרות כי הוא זקוק לעורך דין תעבורה שילחם עבורו בנחישות ובמקצועיות תוך התמודדות שוטפת עם "תחבולות" המשטרה.


=====================
מאמר זה בנושא נהיגה בשכרות
אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף לייעוץ
משפטי - עורך דין תעבורה
=====================
 
 
 


Share/Bookmark