נהיגה בזמן בפסילה – אפילו אם לא ידעת על כך!

לאחרונה, חוקק תיקון לחוק שלפיו ניתן יהיה להרשיע נהג בעבירה של נהיגה בפסילה גם אם לא ידע שרשיונו נשלל ובלבד שהודעה על כך נשלחה אליו בדואר רשום.

נראה כי האצבע קלה מידי על ההדק - החוק החדש פופוליסטי, מחטיא את מטרתו והופך למעשה אזרחים תמימים, שלא עוול בכפם, לעבריינים.

במה הדברים אמורים:

עד היום, על מנת שנהג יורשע בעבירה של נהיגה בזמן פסילה היתה חייבת המשטרה להוכיח כי הודיעה בפועל לנהג כי רשיונו נשלל (באמצעות דואר רשום עליו חתם הנהג, או באמצעות הודעה שנימסרה לו על ידי שוטר וכיו"ב). חשוב לציין כי כלעוד לא הוכיחה המשטרה כי הודיעה לנהג על הפסילה לא ניתן היה להאשימו בנהיגה בזמן פסילה. נכון, יבואו רבים ויטענו כי נהגים רבים ניצלו את השיטה כשהבינו שעל מנת להתחמק משלילה רצוי להמנע מקבלת הדואר הרשום שנשלח אליהם (ההודעה בדבר שלילת הרשיון). ואולם, כעת עם התיקון לחוק יהפכו לצערנו נהגים רבים לעבריינים ללא עוול בכפם.

רוצים דוגמא? בבקשה! בית משפט שלח בדואר רשום לנהג גזר דין הכולל שלילת רשיון. הנהג לא היה בביתו בשעה שהדוור ביקר במענו, מה יעשה הדוור? ידביק על דלת הבית פתק המזמין את הנהג לפנות לסניף הדואר על מנת לקבל את הדואר הרשום הממתין לו.עד כאן הכל טוב ויפה... אך מה יקרה, אם למשל, ילד שובב החליט לפתע לתלוש את הפתק שעל הדלת או שמא הרוח העיפה אותו פתאום ?! ברור לכולנו כי במקרים כדוגמת אלו לא יכול היה הנהג לדעת כי נשלח אליו דואר רשום ואף יתקשה להוכיח כי לא נמנע מלקבלו . את החוק זה כמובן לא מעניין - בחלוף 15 ימים, מיום שנשלחה ההודעה בדואר רשום, יראה בו החוק כמי שידע על הפסילה. בכך למעשה יהפוך החוק את הנהג לעבריין על אף שכלל לא יכל לדעת שרשיונו נשלל! יצויין, כי העונשים על נהיגה בזמן פסילה חמורים ביותר ויכולים אף להגיע למאסר בפועל!

נתפסת נוהג בפסילה?  אלגרנטי- עו"ד תעבורה,  ידאג לחלצך מהעונשים הכבדים הצפויים לך על פי החוק !!!

Share/Bookmark