דיני תעבורה - נהג חדש

על נהגים חדשים הוטלו מספר מגבלות כשהמוכרת והנפוצה שבהן הינה חובת המלווה.
החל מחודש 11/04 הוארכה תקופת הליווי, כך ש נהג חדש מחוייב במלווה במשך שלושת החודשים הראשונים מהיום בו ניתן לו רשיון הנהיגה.
על פי תקנות התעבורה כשיר לשמש כמלווה מי שמלאו לו 24 שנים ואוחז ברשיון נהיגה לאותו סוג רכב במשך 5 שנים לפחות או מי שמלאו לו 30 שנים ואוחז ברשיון תקף לאותו סוג רכב במשך 3 שנים לפחות.
על המלווה מוטלת החובה לשבת במושב שלצד הנהג ובנוסף אסור שיהיה שיכור ומכאן שאם לא ישב לצד הנהג (אלא במושב האחורי) או לחילופין ישב לצד הנהג אבל היה שיכור – יראו את הנהג כמי שנהג ללא מלווה וכתוצאה מכך יואשם בביצוע העבירה ויוזמן למשפט.
להמחשת הדבר אציין מקרה חריג בו נהגת חדשה, אשר אחזה ברשיון נהיגה מזה כחודשיים בלבד, נהגה ברכבה בעוד אביה יושב כמלווה במושב שלצידה. במהלך הנסיעה החל אחיה הסובל מאוטיזם להתפרע במושב האחורי מה שהביא את אביה לעבור לשבת לצידו במושב האחורי על מנת לשמור עליו. שוטר שעבר במקום הבחין כי היא נוהגת ללא מלווה במושב שלצידה והאשימה בביצוע העבירה. על אף נסיבותיה האישיות החריגות והמיוחדות בית המשפט הרשיע אותה בביצוע העבירה, אולם בבואו לגזור את דינה התחשב בה ככל הניתן.

נהג חדש חייב במלווה

כאשר נהג ( החייב בליווי כאמור) נתפס כשהוא נוהג ללא מלווה, רשאי שוטר ליטול את רשיון נהיגתו ולזמנו להופיע בפני קצין משטרה לשימוע, אשר בסיומו רשאי הקצין לשלול את רשיונו ל- 30 ימים (פסילה מנהלית) וזאת עוד בטרם נשפט .
במשפט עצמו צפוי הנהג, על פי רוב, לשלילת רשיון לתקופה ממושכת ( בנוסף על 30 ימי השלילה שהוטלו עליו, זה מכבר, על ידי הקצין) +פסילה על תנאי+ תשלום קנס כפי שיקבע בית המשפט.
נהגים רבים סבורים שבכך הסתיים הסיפור אך למעשה הוא רק מתחיל שהרי העונש שהוטל על ידי בית המשפט הוא רק צידו האחד של המטבע כשהצד האחר מתייחס לסנקציות שרשות הרישוי עתידה להטיל על הנהג:אי חידוש רשיון הנהיגה, אלא אם יעבור מחדש תאוריה ו/או טסט + הותרת הנהג במעמד של נהג חדש למשך שנתיים נוספות, על כל המשתמע מכך.
חשוב להדגיש כי מי שחלפה לגביו תקופת הליווי ואולם עדיין טרם מלאו לו 21 שנים – אסור לו להסיע ברכבו יותר משני נוסעים וזאת עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.
====================
מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי ע"י עורך דין תעבורה
====================

 
 
 
 
 


Share/Bookmark