קטגוריה:   חיפוש:


 

ממל ז - אקדח לייזר ומגבלותיו

ממל"ז אקדח הלייזר ומגבלותיו

שאלת דיני תעבורה ממל"ז:

בשעת לילה מאוחרת ,נסעתי לצד רכב נוסף , כשלפתע עצר אותי שוטר שאחז בממל"ז- מד מהירות לייזר, בטענה כי עברתי על המהירות המותרת, בנוסעי במהירות של 140 במקום 90 ואף הציג לי על גבי המכשיר את מהירות הנסיעה ומרחק הקליטה.
השבתי לשוטר כי לא יתכן שנהגתי במהירות שהוצגה,  אולם זה האחרון התעקש ומסר בידיי הזמנה למשפט, ברצוני לשאול האם קיים סיכוי לצאת מזה בשלום?

תשובת עו"ד תעבורה:

ראשית מיוחסת לך מהירות גבוהה למדיי ובמשפט, במידה ותורשע, הנך עלול להפרד מרשיון הנהיגה לתקופה ארוכה, זאת בנוסף ל-10 נקודות  אשר ירשמו לחובתך על ידי רשות הרישוי.
 יחד עם זאת מקריאה מדוקדקת של נתוני שאלתך עולה כי השוטר פעל בניגוד להנחיות הקיימות להפעלת מכשיר הממל"ז.
בהפעלת לילה ,קיימים שלושה תנאים מצטברים שבהעדרם חל איסור להפעיל את הממל"ז :               
א. קטע המדידה חייב להיות מואר.
ב. הרכב הנמדד חייב להיות בודד.
ג. טווח האכיפה לא יעלה על 300 מטרים.
 
אשר על כן ובהתחשב בנתוני שאלתך ,הואיל והתנאי השני אינו מתקיים – דינו של הדוח להפסל וזאת על אף המהירות הגבוהה המיוחסת לך.
======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark