קטגוריה:   חיפוש:


 

הרשעת נהג חדש על עבירת מהירות

דיני תעבורה - נהג חדש

שאלה ב דיני תעבורה: הנני נהג חדש , לפני כשנה הורשעתי בביהמ"ש בגין עבירת מהירות שביצעתי ונגזרו עליי 4 חודשי פסילה, לפסילה על תנאי וקנס.
עתה משנסתיימה תקופת "נהג חדש" נמסר לי על ידי רשות הרישוי כי עליי לעבור טסט ותאוריה מחדש כתנאי לחידוש הרשיון , האומנם ?!

תשובת עו"ד תעבורה:

רשות הרישוי רשאית להתנות את חידוש רשיונו של נהג חדש בביצוע טסט, תאוריה ו/או בדיקות על ידי המכון הרפואי לבטיחות וזאת באם עבר עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה כגון: מהירות מופרזת ; מי והורשע ונגזר עליו עונש פסילה בפועל לתקופה של 3 חודשים או יותר; אי ציות לרמזור , אי מתן זכות קדימה, עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם , נהיגה ללא רשיון נהיגה לאותו סוג רכב ועוד..
כמו כן ייחשב הנהג כנהג חדש למשך שנתיים נוספות, על כל המשתמע מכך.

======================
 מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
 משפטית במשרד עורכי דין 
 ואינו משמש תחליף
 לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה
======================


Share/Bookmark