שיטת הניקוד החדשה - דיני תעבורה

דיני תעבורה - שיטת הניקוד החדשה מהי?

האם מטיבה /מרעה את מצב הנוהגים בכביש?
שיטה זו אשר נכנסה לתוקף החל מחודש ינואר 2003 מעלה תהיות רבות בקרב הציבור השואלים מה נשתנה מעת שהוחלה שיטת הניקוד החדשה ?
ובכן שיטת הניקוד החדשה הינה בעלת חמש דרגות ניקוד : 2,4,6,8,10 לעומת שלוש דרגות ניקוד בעבר ( 2,4,6)
כמו כן ניתן לראות כי מחד היא מחמירה עם נהגים "עבריינים" המבצעים עבירות חמורות ,לדוגמא :נהיגה במהירות שבין 20 -30 קמש מעל המותר בדרך עירונית או במהירות שבין 25-40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית תחייב את הנהג ב-8 נקודות. לעומתה בגין נהיגה במהירות 31 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית או 41 קמ"ש ומעלה בדרך שאינה עירונית יוזמן הנהג לבית המשפט ,אשר עלול לשלול את רשיון הנהיגה , זאת בנוסף ל- 10 נקודות חובה אשר יוטלו על ידי משרד הרישוי.
אי מתן זכות קדימה ( 10 נק'), עבירת רמזור אדום ( 10 נק' ) ,וכיו"ב.

מאידך, עבירות קלות זכו בהקלה קרי, קנס מופחת ו/או העדר חיוב בנקודות כגון: מהירות מופרזת עד 20 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית או עד 25 קמ"ש בדרך שאינה עירונית- במקרים הנ"ל נהג יכול לפתור עצמו בתשלום בסך 250 ש''ח.


נהג אשר צבר לחובתו 22 נקודות ומעלה, לא ימחקו נקודותיו ותוארך תקופת הצבירה שלו ל-4 שנים.

נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24-36 נקודות יידרש לעמוד בהצלחה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי.
נהג אשר צבר לחובתו 36 נקודות ומעלה יפסל רשיונו למשך 3 חודשים בנוסף לכל עונש שהוטל על ידי ביהמ"ש ו/או תשלום הקנס בעבירת ברירת משפט.
נהג אשר נפסל רשיונו ,חודש זה מכבר וצבר פעם נוספת לחובתו 36 נקודות, יפסל רשיונו ל-9 חודשים ויחודש לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון לבטיחות בדרכים

======================
מאמר זה בנושא דיני תעבורה
אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי
צור קשר עורך דין תעבורה
======================

 
 
 


Share/Bookmark