דיני נזיקין נפגעים יקבלו מליונים

בית המשפט העליון קבע זה מכבר, במקרה שבו קטין נפל לבור ומת כי הוא ( למעשה יורשיו ), זכאי לקבל פיצוי בגין אובדן השתכרותו "בשנים האבודות" – השנים בהם קוצרה תוחלת חיי העבודה שלו.
פסק דין זה שינה את ההלכה הקיימת מזה יותר מ-20 שנה, שלפיה אין פיצוי עבור אובדן יכולת ההשתכרות "בשנים האבודות"
השאלה הנשאלית כעת היא האם הלכת השנים האבודות חלה רק בתיקי נזיקין רגילים או שמא חלה גם על תאונות דרכים. ישנם שופטים הנוטים כבר להחיל את ההלכה החדשנית גם על תיקי תאונות דרכים, ואולם, חברות הביטוח, שכידוע נושאות בנטל תשלום הפיצויים ע"פ דיני נזיקין, עומדות על דעתן כי אין להחיל הלכה זו על תיקי תאונות דרכים ואף פנו לבית המשפט העליון בבקשה לקיום דיון נוסף בעניין.
תרעומתן של חברות הביטוח על פסק הדין המהפכני מובנת וברורה שהרי אם הלכת "השנים האבודות" תחול גם על תיקי תאונות דרכים תאלצנה חברות הביטוח לשלם לנפגעים פיצויי עתק הגבוהים בשיעור ניכר מהפיצוי אותו נהגו לשלם עד כה.

דיני נזיקין עורך דין תעבורה וחברות הביטוח

על פי הפסיקה שהיתה קיימת עד כה נראה כי מנקודת מבט כלכלית של חברות הביטוח ניזוק מת היה "זול" יותר מניזוק חי, כך למשל - אדם כבן 27 שנפגע בתאונה ונותר בחיים עם 100% נכות היה עשוי לקבל פיצוי בסכום של מיליוני שקלים ואולם אם אותו אדם היה נפטר - הוא (יורשיו) היה זכאי, לעיתים, לפיצוי בסך כ-40,000 ש''ח בלבד (בתוספת תשלום הוצאות עבור מצבה, הלוויה וכיו"ב).

בית המשפט העליון הוסיף וקבע כי כושר עבודתו של ניזוק כמוהו כנכס, לפיכך משאיבד הניזוק את כושר עבודתו- איבד למעשה נכס שהיה צפוי להניב לו הכנסות במהלך חייו . עתה, משהתקצרו חייו של הניזוק יש לפצותו על השנים בהן לא יוכל לעבוד ולהפיק הכנסות.

עוד קבע בית המשפט כי ההנחה שלפיה הניזוק לא יהיה בחיים על מנת ליהנות מכספי הפיצויים שיקבל בגין "השנים האבודות" אינה גורעת מזכותו לפיצויים אף אם יהיו אלו יורשיו שיהנו מהפיצויים ולא הניזוק.

ניתן לסכם ולומר כי בית המשפט העליון, בפסיקתו השווה למעשה את זכויותיו של הניזוק המת לאלו של הניזוק החי, כך שגם הניזוק המת (יורשיו) יהיה זכאי לקבלת פיצוי של מיליוני שקלים.

======================
עורך דין תעבורה אלגרנטי
מאמר זה בנושא נזקי גוף
אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי
צור קשר עו"ד תעבורה 
======================


 
 


Share/Bookmark