דיני תעבורה - אי ציות לשוטר

דיני תעבורה - אי ציות לשוטר

על פי תקנות התעבורה חייב אדם לציית להוראת שוטר וזאת גם אם ההוראה או האות הינם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות.

אדם אשר אינו מציית להוראת השוטר משום שלטענתו לא הבחין כלל בשוטר ומשכך גם לא יכל היה לציית להוראותיו ייחשב כרשלן וכמי שלא ציית להוראות שוטר, במידה והסיבה לאי הבחנתו בשוטר נעוצה ברשלנותו ובאי תשומת לבו למתרחש במסלול נסיעתו.
כך למשל, נהג אשר נסע ללא חגורת בטיחות נתבקש על ידי שוטר לחגור את החגורה, אולם מפאת המוסיקה הרועשת שברכבו, לא שמע את הוראות השוטר והמשיך בנסיעתו ללא חגורה.
השוטר נסע לצידו כשהוא כורז לו לעצור בצד הדרך אולם הנהג לא רק שלא עצר את רכבו אלא אף החל להגביר את מהירות נסיעתו. משכך לא נותרה לשוטר כל ברירה אלא לפתוח במרדף, שבמהלכו נאלץ להיצמד אל הרכב ולדחוק אותו לשולים על מנת לעוצרו.
בית המשפט קבע כי נהג אשר לא מבחין בניידת המשטרה בשל המוסיקה שבמכוניתו הינו רשלן והרשיע אותו בביצוע עבירת אי ציות לשוטר.
ואולם, גם לחובת הציות לשוטר קיימים סייגים המעניקים פטור מאחריות פלילית, כאשר אחד מהם הוא סייג הגנת הצורך שלפיו "לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מידי להצלת חייו, חירות גופו או רכושו שלו או של זולתו מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו"
כך למשל, נהג רכב להובלת כספים אשר חנה בחנייה כפולה שחסם את התנועה ואף יצר פקק נתבקש על ידי שוטר להוזיז את הרכב ממקומו. הנהג סירב לדרישת השוטר ונותר במקומו גם לאחר שהשוטר חזר על דרישתו להוזזת הרכב, במשך דקות ארוכות.
השוטר ראה בהתנהגות הנהג משום זלזול במדי המשטרה ולפיכך רשם לו דוח בגין אי ציות להוראות שוטר והפרעה לתנועה.
בעדותו בבית המשפט טען הנהג כי בשל עבודתו אשר סכנה מרובה בצידה, הצוות חשוף למקרי שוד ותקיפה ומשכך על מנת להקטין את החשיפה לפגיעה הוא מחוייב ( על פי נהלי העבודה) לעצור את הבלדרית קרוב ככל האפשר לבנק ממנו נאסף הכסף והכל תוך המנעות מקסימלית מהפרעה לתנועה והקפדה על שהייה קצרה ככל שניתן.
זאת ועוד, מנהל הבלדריות, שבמקום עבודתו של הנהג, ציין בעדותו כי משמעות הוזזת הרכב ממקומו, בעוד שהצוות טרם חזר לרכב עם הכסף- הינה למעשה הפקרת הצוות וחשיפתו לאירוע פלילי.
אשר על כן, בית המשפט זיכה את הנהג מביצוע העבירות שבכתב האישום וקבע כי התנהגות הנאשם נועדה להגן על הבלדרית ועל הצוות מפני סכנת שוד ו/או מעשים פלילים ו/או בטחוניים להם הם חשופים ומשכך עומדת לו הגנת הצורך ופטור מאחריות פלילית למעשיו.
בנימת סיום, הוסיף בית המשפט וציין כי גרסת הנאשם עומדת גם במבחן ההגיון והשכל הישר שהרי אין לנאשם כל סיבה הנראית לעין להמשיך ולהתעכב עם בלדרית עמוסה בכסף רב ברחוב הומה בשכונת התקווה .

======================
מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ב דיני תעבורה
ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי עורך דין תעבורה
======================


Share/Bookmark